Cửa hàng PLAYA

Danh sách địa chỉ các cửa hàng của PLAYA tại Việt Nam.

Đà Nẵng – 234 Phan Châu Trinh

Cửa hàng với đầy đủ các mẫu sản phẩm mới nhất và chương trình đặc biệt dành riêng cho khách du lịch.

Quảng Ngãi – 114 Trần Hưng Đạo

Cửa hàng với đầy đủ các mẫu sản phẩm mới nhất và chương trình đặc biệt dành riêng cho khách du lịch.

TP.HCM – Đang triển khai

Cửa hàng với đầy đủ các mẫu sản phẩm mới nhất và chương trình đặc biệt dành riêng cho khách du lịch.